Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

3747 3913 500
Reposted fromVoolgarisVoodoo VoolgarisVoodoo viabanshe banshe
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
0439 4a10 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahereyes hereyes
4726 da63 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe
W życiu chodzi o to by być trochę niemożliwym.
— Oscar Wilde
Po Tobie było sześciu mężczyzn. 
Przynosili kwiaty. 
Pisali. 
Chcieli mnie 
Trzymać za ręce. 
Jednak 
Kwiaty usychały. 
Wiadomości nie dochodziły. 
Ręce wolałam trzymać 
W kieszeniach. 
Wolałam czekać 
Na Ciebie 
Reposted fromdiebitchess diebitchess viapure-bliss pure-bliss
"Serce mnie boli 
Od niekochania 
I myśli 
I słowa 
I usta 
Od niecałowania 
I dłonie 
Od niedotykania 
I oczy 
I skóra 
I dusza 
Tęsknota mnie boli 
Od na Ciebie 
Czekania..." 

Reposted fromdiebitchess diebitchess viapure-bliss pure-bliss
2203 7921 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viapure-bliss pure-bliss
8442 3a60 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialittleburn littleburn
3520 fded 500
Reposted fromhare hare viaSzczurek Szczurek
2399 844b 500
Oborniki Śląskie, dolnośląskie. Zdjęcie wykonała G. Dudek.
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaSzczurek Szczurek
6713 68c5 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoppyseed poppyseed
2225 8b62
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaSzczurek Szczurek
8026 a794
Reposted fromskins skins viahereyes hereyes
6845 819e 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahereyes hereyes
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— fragment wywiadu o M.Hłasko
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada viahereyes hereyes
6853 15c4

🥀

Reposted fromKiro Kiro viahereyes hereyes
Nie interesuje mnie jak zarabiasz na życie. Chcę wiedzieć, za czym tęsknisz i o czym ośmielasz się marzyć, wychodząc na spotkanie tęsknocie swego serca. Nie interesuje mnie, ile masz lat. Chcę wiedzieć, czy dla miłości, dla marzenia, dla przygody życia zaryzykujesz, że wezmą cię za głupca.
— Oriah Mountain Dreamer
Reposted fromgive--me--love give--me--love viahereyes hereyes
7335 a4a0 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl