Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

2834 368c
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaMsChocolate MsChocolate
9598 92dd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMsChocolate MsChocolate
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viaMsChocolate MsChocolate
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viaMsChocolate MsChocolate
Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
Zwykle, jeżeli nie wiesz o co chodzi to chodzi o zwiększenie okazywania jej miłości. Zapewnienie jej, że jesteś bardziej stabilny emocjonalnie od niej i wiesz czego chcesz od życia, chcesz - Jej
9902 7fbf 500
Reposted fromthetemple thetemple viaSurvivedGirl SurvivedGirl

July 13 2019

5600 c531
Reposted fromhormeza hormeza viaowieczka owieczka

July 12 2019

9288 8c7f 500
Reposted fromkimik kimik viaOnly2you Only2you
A mogłaś się nie bać i twoje "dziś" wyglądało by zupełnie inaczej 
— Mononok
Reposted frommononok mononok viawujcioBat wujcioBat
3598 5919 500
Reposted fromdjLangley djLangley viaLuukka Luukka
4777 9d3d 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaOnly2you Only2you
8920 6639 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiskowo niskowo
6002 169b
Reposted fromWarzywna Warzywna viawakemeupx wakemeupx
- To powiedz mi jeszcze - jak się zapomina?
- Powoli, dzień po dniu
— Lekarze
Reposted fromnonamegirl nonamegirl viaSilentForest SilentForest
0785 43ab 500
Są tematy o których lepiej się milczy obok siebie, niż rozmawia na odległość. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja viascorpix scorpix
9902 7fbf 500
Reposted fromthetemple thetemple viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl