Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2018

9928 7ba4 500
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
Jeśli się kogoś kocha to poświęca się mu swój czas, obecność i zainteresowanie. Jeśli się o tym tylko mówi, zamiast faktycznie być i ofiarować siebie, to piękne słowa zamieniają się w zwykłe i nic nie warte pieprzenie...
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger
7406 7fd3 500
Reposted fromdobby dobby vianaturalginger naturalginger
6211 49fb
za każdym razem gdy próbuję do kogoś zagadać
Miałeś takie dni jak te, w których męczą Cię ciągłe wątpliwości? Wątpliwości nawet odnoście powietrza, którym oddychasz 
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve vianaturalginger naturalginger
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway vianaturalginger naturalginger
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita viaMisqa Misqa

May 18 2018

I najważniejsze, że wiesz, że moglibyście ze sobą spędzić każdy dzień swojego życia i być ze sobą szczęśliwi.

To nie oznacza, że zawsze będzie idealnie albo, że każdego dnia będziesz się cieszyć ze szczęścia, bo prawdopodobnie tak nie będzie. Będziecie się kłócić i wrzeszczeć na siebie. Czasem będzie tak, że zaczniesz się zastanawiać co w ogóle jeszcze ze sobą razem robicie.
Ale i tak będziesz wiedzieć, że nie ma na świecie drugiej takiej osoby, która sprawia, że czujesz się tak kochany, szczęśliwy, wyjątkowy i ważny.
I tylko to się liczy.

Reposted frommeooow meooow viagdziejestola gdziejestola

May 17 2018

7379 0619
Reposted fromjouet jouet viagdziejestola gdziejestola
2585 c19a 500
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
6214 7138
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viagdziejestola gdziejestola
5666 54d9
Reposted fromgreena greena viagdziejestola gdziejestola
1569 740c 500
Sentyment pozostanie.
7070 2688 500
Reposted fromseaweed seaweed viagdziejestola gdziejestola
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl