Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

7095 6552
Reposted fromchocoway chocoway vianaturalginger naturalginger

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala vianaturalginger naturalginger
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
Reposted frompierdolony pierdolony vianaturalginger naturalginger
4816 8450 500
5715 03be 500
Myślę o kimś, kto nie myśli o mnie.
Reposted fromyippie yippie vianaturalginger naturalginger
Ludzie milczą. Uważają, że to najlepsze wyjście. Że kiedy zamkną usta za murem, to serce przestanie czuć. 

Ludzie się mylą. Milczenie potrafi okaleczyć najbardziej. Potrafi wypalić ranę. Potrafi zabić obłok. 
— Kaja Kowalewska / Melanżcholie
Reposted fromimpulsivee impulsivee vianaturalginger naturalginger
9271 c20d 500
Reposted fromdobby dobby vianaturalginger naturalginger
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles vianaturalginger naturalginger
Chciałabym wiedzieć, kto myśli o mnie przed snem.
- Wszystko w porządku?
Nie odpowiadam. Smutne przyszło kilka chwil temu i rośnie. Jeśli otworzę usta, to smutne wyjdzie.
— Robert Rient - "Świadek"
Po prostu się za bardzo do Ciebie przyzwyczajam. A odzwyczajenie się raczej łatwe nie będzie.
— B. / 21.IV.15. - Wewnętrzne przetrącenie kręgosłupa
8921 29d8
John Marsden - "Jutro 7: Po drugiej stronie świtu"
Reposted fromaletodelio aletodelio vianaturalginger naturalginger
Kochaj mnie wtedy, gdy czepiam się szczegółów i gdy kłócę się z Tobą zupełnie o nic. Patrz ma mnie wtedy, gdy odwracam wzrok, próbując schować emocje. I zawsze bądź nie dalej, niż na odległość dotyku.
— orchis.soup.
Reposted fromorchis orchis vianaturalginger naturalginger

zanotuj, że byłam
jestem
bedę.
— Hey - "S.O.S"
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później
6626 a79d 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viagdziejestola gdziejestola
5608 2735 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianaturalginger naturalginger
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromnaturalginger naturalginger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl