Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2019

Co byś zrobił gdybyś nie czuł, że wszystko jest bezsensu? 
9923 1d50 500
Reposted fromdudku dudku viaoutofmyhead outofmyhead
8797 7237 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaoutofmyhead outofmyhead
Reposted frombluuu bluuu viaoutofmyhead outofmyhead
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viaoutofmyhead outofmyhead
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
9945 113d 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viaoutofmyhead outofmyhead
9872 8a36 500
9560 37cf 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viaoutofmyhead outofmyhead

January 12 2019

Jaki tam bajzel...  To zupa. Tu jest wszystko, co w Tobie siedzi.  Kto planuje swoją zupę, żeby ładnie wyglądała, oszukuje sam siebie.
— soup.io
Reposted fromPinkpills Pinkpills viacarmenluna carmenluna
Tak, to trudne. Podobno czas leczy rany. Nie prawda. Podobno z każdym kolejnym dniem boli mniej. A skąd ! To dziwne, ale chyba w końcu uczymy się żyć z tą raną. Z rozerwanym, rozdartym sercem. Z tą pustką. Czy kiedyś przestanie boleć ? Nie. Ale to lekcja, której musimy się nauczyć, żeby żyć. 
— Zzz
Reposted frompure-bliss pure-bliss viacarmenluna carmenluna
Kiedyś myślałam, że wolność to możliwość bycia samemu tam, gdzie się chce. Dzisiaj myślę, że prawdziwa wolność to możliwość bycia tam, gdzie się chce, z tym, z kim się chce.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromvivre1 vivre1 viacarmenluna carmenluna
-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromlovvie lovvie viacarmenluna carmenluna
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viacarmenluna carmenluna
Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.
— Aleksander Sołżenicyn, Oddział chorych na raka
Reposted fromyourtitle yourtitle viacarmenluna carmenluna
5293 c472
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakudlaty kudlaty
The Fog ©
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakudlaty kudlaty
Walking The Line by Casey Horner
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakudlaty kudlaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl