Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2020

8737 3a55 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Zdradzę Ci pewną tajemnicę.
Może tego nie wiesz, ale anioły często obniżają swoją wibracje by dotrzeć w ciemne zakamarki wszechświata, lub zbliżyć się do ludzi o zimnych sercach.
Czasami mogą zmienić się w ludzi, by mieszkać miedzy nimi, ale wtedy zapominają kim są.
Niestety większość aniołów nie potrafi poradzić sobie z życiem, bo nie potrafią grać w grze bez zasad.
W grze, w której prawda jest słabością, a dobroć naiwnością.
Gdzie kłamstwo i żądza ważniejsza jest od uczuć i serca.
Czasami przegrywają swoje życie i z czasem sami potrzebują pomocy, ale w głębi ich serca, daleko przed wszystkim, mają skryty skarb, który jest siłą by narodzić się znów aniołem.
A jest nim tęsknota.
Tęsknota powrotu do domu.
Jest ona silniejsza od ciemności, strachu i obojętności.
Tęsknota.
To ona budzi ich do życia, by przypomnieli sobie kim są.
Każdy anioł, który poczuje tęsknotę, budzi się. Dostaje gęsiej skórki, pojawia się łza w oku, i zaczyna czuć jak rosną mu skrzydła.
Skrzydła wolności i godności.
Skrzydła mocy i światła.
Skrzydła, dzięki którym wróci do domu.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

March 08 2020

Będziesz za nią tęsknił, gdy zdasz sobie sprawę, że nikt nie jest taki jak ona.
— "Oczami faceta"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Bałam się tylko tego, że będę sama. Że zdechnę tam jak bezdomny pies.
— K.N. Haner - "Złe miejsce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Nie gniewaj się, kiedy krzyczę, dzwonię i martwię się.
Obawiaj się milczenia.
W ten sposób umiera miłość.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Kiedy pierwszy raz pisaliśmy, nie sądziłam, że staniesz się tak ważny.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
6286 d2f1 500
Reposted frompie2dface pie2dface viascorpix scorpix

March 04 2020

2912 1e37 500
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaelentarie elentarie
2776 b9fc 500

c0sme:

This

Reposted frominadvertida inadvertida viaelentarie elentarie
9261 0a18 500
6107 5d92 500
3492 fcc8 500

smarkula:

Warszawa, lata 60. Fot. Andrzej Marczak

2454 4872 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
6000 5d5e 500
8964 1da5 500

spiritdrex:

I’ve been feeling sick of being in the city and far from any real nature for a while now so I made an ‘ideal’ kind of place I wish I could live in instead to help cope haha.

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 vialekkaprzesada lekkaprzesada

March 01 2020

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl